Ota Hora

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORA Ota

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. zpr. t. 104

(zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu).

22, 16. I. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády; mluví též o Sboru národní bezpečnosti.

9, 21. XI. 1945; 10.

o zákonu o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci (t. 32); odmítá též obvinění posl. Sedláčka z 12. III. 1945, že svůj projev o SNB pronesl z důvodů agitačních.

14, 12. XII. 1945; 22.

(Společná rozprava o t. 30-34.)

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci organisace sociální péče o mládež,

t. 11. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 201. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15. 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci odčinění křivd způsobených okupací a válkou studujícímu dorostu,

t. 251. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci stranického postupu při přeložení štáb. strážmistra ze stanice Brodce nad Jizerou do Schoenvaldu u Tachova (D 17).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci činnosti nynějšího předsedy místního národního výboru v Jeviněvsi v době okupace (D 18).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci výnosu min. ochrany práce a soc. péče z 10. I. 1946, jedn. značka VI-1007-2-4-1-46 o schválení řádu očistných komisí pro přezkoumání činnosti zaměstnanců, nositelů veřejnopráv. soc. pojištění (D 19).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci neodůvodněného přeložení velitele stanice SNB v Osečné (D 20).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci činnosti štáb. strážmistra Vlad. Novotného ze Zbirohu, okr. Rokycany, za doby okupace (D 23).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci povyšování u SNB (D 29).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)