Evžen Holuša

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLUŠA Evžen

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), osidl. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 196.

34, 27. II. 1946; 3.

Interpelace:

ve věci daně z majetku občanů ČSR, vyměřené z majetku nalézajícího se v pohraničním území,

t. 148. 28, 12. II. 1946; 3.ISP (příhlásit)