PhDr. Václav Hlavatý

Narozen: v roce 1894
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLAVATÝ Václav, PhDr.

NS

Nastoupil po zemřelém Klecandovi Vlad., Dr.

Slib vykonal 46, 10. IV. 1946; 3.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 426

(zákon o studiu statisticko-pojistném).

53, 16. V. 1946; 13.

Interpelace:

ve věci přizvání zástupců universit a akademie věd ke spolupráci na reformě školského zákona,

t. 379. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)