JUDr. Karel Hlaváček

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLAVÁČEK Karel, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inic., inkompat. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 39.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 21.

Interpelace:

ve věci konfiskovaného majetku po Němci Dr. Ervínu Seidlovi ve Ždánicích na Moravě,

t. 411. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci převedení smluvních berních úředníků do pragmatikálního stavu se zpětnou platností od r. 1938,

t. 416. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)