František Hatina

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HATINA František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., inkompat. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

ve věci předložení osnovy rybářského zákona, t. 308.

45, 9. IV. 1946; 5.ISP (příhlásit)