Antonín Gottwald

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOTTVALD Antonín

SD

Slib vykonal 4, 8. XI. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., zásob. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 52.

Interpelace:

ve věci opatření pracovních sil pro zemědělství,

t. 171. 33, 21. II. 1946; 4.ISP (příhlásit)