Vladimír Görner

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GÖRNER Vladimír

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Vol a verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., rozp. a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv výb. zpr. t. 97.

(zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý).

21, 15. I. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 22.ISP (příhlásit)