Eduard Fusek

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FUSEK Eduard

(ÚSO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 428

(zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné).

53, 16. V. 1946; 25.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 29.

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 20.

Interpelace:

ve věci naléhavé úpravy některých otázek učňovských,

t. 252. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)