JUDr. Vojtěch Erban

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1981

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ERBAN Vojtěch, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., prům. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

26, 30. I. 1946; 11.ISP (příhlásit)