JUDr. Dominik Drgoň

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DRGOŇ Dominik, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp., úst.-práv. a živn.ISP (příhlásit)