Jan Děd

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DĚD Jan

(ÚSO) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a prům.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 133 (návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945).

26, 30. I. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

odpov. t. 282. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění ukořistěného případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

o združstevnění fy J. Ottahal a synové, velkoobchod železářský, Olomouc, s filiálkou v Brně,

t. 203. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 353. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 354. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)