Peter Danielič

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DANIELIČ Peter

SSO

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. inkompat., kult. a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 9. II. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Dr Josef Kyselý.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 173

(Úmluva československo-francouzská směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku, zavedených v Československu a ve Francii, podepsaná v Paříži dne 6. VIII. 1948).

21, 22. XII. 1948; 64.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry (t. 80).

10, 20. VII. 1948; 55.

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 57.ISP (příhlásit)