Oldřich Burda

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BURDA Oldřich

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

71, 20. III. 1953; 7.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 150

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948).

19, 2. XII. 1948; 20.

soc.-pol. výb. zpr. t. 149

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

19, 2. XII. 1948; 23.

soc.-pol. výb. zpr. t. 421

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950).

41, 22. II. 1950; 4.

soc.-pol. výb. zpr. t. 492

(zákon o pracujícím dorostu).

47, 12. VII. 1950; 41.

soc. pol. výb. zpr. t. 22

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951).

49, 25. X. 1950; 42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 10.

o zákonu o státních pracovních zálohách (t. 605).

60, 19. XII. 1951; 68.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 88.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 67.ISP (příhlásit)