Josef Beran

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERAN Josef

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran a zásob.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. VIII. 1952;

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Josef Zvára.

 



ISP (příhlásit)