Antonín Žák

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽÁK Antonín

ČS

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupil po resign. Václavu Jiráskovi.

Slib vykonal 29, 11. V. 1949; 45.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančním hospodaření národních výborů (t. 404), o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950 (t. 402), o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405) a o soustavné elektrisaci venkova (t. 401).

38, 19. XII. 1949; 26.ISP (příhlásit)