Ludvík Vojtěch

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOJTĚCH Ludvík

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. ověř., úst.-práv. a zahr.

Zpravodajem:

úst.-práv výb. zpr. t. 66

(zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva).

10, 20. VII. 1948; 58.

úst.-práv. výb. zpr. t. 98

(zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám udělit oprávnění k vykonávání zubní techniky).

14, 7. X. 1948; 11.

úst.-práv. výb. zpr. t. 150

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948).

19, 2. XII. 1948; 20.

úst.-práv. výb. zpr. t. 149

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

19, 2. XII. 1948; 23.

úst.-práv. zpr. t. 312

(vl. nař. ze dne 29. III. 1949, č. 107 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu).

31, 15. VI. 1949; 23.ISP (příhlásit)