František Vodsloň

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VODSLOŇ František

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 191

(zákon o organisaci státních lesů a statků).

21, 22. X I. 1948; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 756

(ústavní zákon o národních výborech).

82, 2. III. 1954; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 758

(zákon o národních výborech).

82, 2. III. 1954; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 9.ISP (příhlásit)