Adolf Vodáček

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VODÁČEK Adolf

L

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 14.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 22. VIII. 1949.

35, 14. X. 1949; 4.

Jeho nástupce Marie Šachová.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 233 za Jana Sovu

(zákon o hlášení obyvatelstva a o povolení pobytu cizincům).

26, 23. II. 1949; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky (t. 98).

14, 7. X. 1948; 11.

o zákonu o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické (t. 114).

15, 25. X. 1948; 8.

o zákonu o státním zdravotnickém ústavu (t. 224).

26, 23. II. 1949; 36.ISP (příhlásit)