Rudolf Vetiška

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VETIŠKA Rudolf

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kult., mandát., ověř. a zahr.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 747

(vlád. nař. z 27. XI. 1953 č. 97 Sb. o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa).

83, 10. III. 1954; 125.ISP (příhlásit)