Ján Válek

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁLEK Ján

SSO

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., inkompat., kontr. 2LP a kontr. 5LP a řem. a obch.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 19. X. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Fedor Zorkócy.ISP (příhlásit)