JUDr. Zdeněk Vácha

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁCHA Zdeněk, JUDr.

SD-KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 14.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 52

(zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění).

9, 19. VII. 1948; 23.

úst.-práv. výb. zpr. t. 119

(zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení).

15, 25. X. 1948; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 186

(zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní).

20, 21. XII. 1948; 59.

úst.-práv. výb. zpr. t. 310

(zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících).

23, 16. VI. 1949; 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 420

(zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví).

41, 22. II. 1950; 11.

soc.-pol., úst.-práv a rozp. výb. zpr. t. 460

(zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů [soudcovský zákon]).

44, 17. V. 1950; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 589

(zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech).

59, 2. XI. 1951; 177.

úst.-práv. výb. zpr. t. 732

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního).

80, 22. XII. 1953; 14.ISP (příhlásit)