Pavel Trombik

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TROMBIK Pavel

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., kult. a ověř.ISP (příhlásit)