Jozef Tokár

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOKÁR Jozef

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Nastoupil na místo resign. dr Jozefa Brúhu.

Slib vykonal 41, 22. II. 1950; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv., zahr. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 584

(Smlouva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o první pomoci v občanských a trestních věcech).

57, 12. VII. 1951; 108.

úst.-práv. výb. zpr. t. 645

(zákon o povolávání náhradníků poslanců Slovenské národní rady).

66, 29. X. 1952; 40.ISP (příhlásit)