Václav Tauš

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUŠ Václav

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. zpr. t. 80

(zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry).

10, 20. VII. 1948; 52.

úst.-práv. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 189

(zákon o všeobecné dani).

20, 21. XII. 1948; 44.

textová oprava 58.

úst.-práv. výb. zpr. t. 260

(zákon o placené dovolené na zotavenou v r. 1949).

28, 24. III. 1949; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 292 (za dr Patschovou)

(zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů).

29, 11. V. 1949; 34.

úst.-práv. výb. zpr. t. 335

(zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport).

34, 14. VII. 1949; 10.

úst.-práv. a bran. výb. zpr. t. 490

(zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů).

47, 12. VII. 1950; 52.

bran. výb. zpr. t. 577

(zákon o ochraně státních hranic).

56, 11. VII. 1951; 5ISP (příhlásit)