Oldřich Svoboda

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Oldřich

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Marii Syrovátkové-Palečkové.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 21. X. 1954.

85, 27. X. 1954; 5.ISP (příhlásit)