Bedřich Šťastný

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠŤASTNÝ Bedřich

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a řem. a obch.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 21. IV. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Bohumil Čihák.

Zpravodajem:

řem. obch. výb. zpr. t. 134

(Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. I. 1923, podepsaná v Haagu dne 24. VI. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 13. VIII. 1948, č. 227/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soudu v Mělníku

(přestupek podle zákona o ochraně cti).

13, 6. X. 1948; 39.

žádost odvolána. 24, 2. II. 1949; 63.

okr. soudu v Mělníku

(přestupek podle zákona o ochraně cti).

13, 6. X. 1948; 39.

žádost odvolána. 24, 2. II. 1949; 63.ISP (příhlásit)