Václav Sova

Narozen: v roce 1918

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOVA Václav

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 11. XII. 1953.

80, 22. XII. 1953; 4.

Jeho nástupce Jaroslav Malík.

Zpravodajem:

hosp. plán. výb. zpr. t. 704

(vlád. nař. vydaná podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky).

75, 24. IV. 1953; 63.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - kap. zemědělství.

54, 21. III. 1951; 93.ISP (příhlásit)