RNDr. Jindřich Šmída

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMÍDA Jindřich, RNDr.

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kontr. 5LP, kult. a rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 79

(zákon o lékárnickém studiu).

10, 20. VII. 1948; 36.

rozp. výb. zpr. t. 99

(zákon o úpravě někt. poměrů členů národních výborů a členů jejich složek).

14, 7. X. 1948; 19.

soc.-pol., úst.-práv. a rozp. výb. zpr. 459

(zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců).

44, 17. V. 1950; 4.

hosp. plán. výb. zpr. t. 735

(vlád. nař. č. 56 a 82/1953 Sb.)

80, 22. XII. 1953; 48.ISP (příhlásit)