Josef Šafařík

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAFAŘÍK Josef

ČS

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Návrhy pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 332

(zákon o soukromém vyučování v oboru umění).

34, 14. VII. 1949; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 15.

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 16.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 16.

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672.)

69, 12. XII. 1952; 33.ISP (příhlásit)