Stanislav Pošusta

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POŠUSTA Stanislav

SD-KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inic., inkompat. (náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 27.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 24.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 292.ISP (příhlásit)