JUDr. Pavol Popaďák

Narozen: v roce 1908
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POPAĎÁK Pavol, JUDr.

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., mandát., úst.-práv. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 37

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku).

9, 19. VII. 1948; 5.

oprava tisk. chyb 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 83

(zákon o Ústřední radě družstev).

11, 21. VII. 1948; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 140

(zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska).

18, 1. XII. 1948; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 191

(zákon o organisaci státních lesů a statků).

21, 22. XII. 1948; 32.

zahr. výb. zpr. t. 222 za V. Čaploviče

(Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. VII. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 8. X. 1948, č. 327 Sb.).

25, 22. II. 1949; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 235

(zákon o cestovních pasech).

26, 23. II. 1949; 19.

oprava tiskové chyby 20.

úst.-práv. výb. zpr. t. 287

(zákon o sídle správního soudu).

29, 11. V. 1949; 23.

úst-práv. výb. zpr. t. 350

(zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy).

35, 14. X. 1949, 37.

úst.-práv. výb. zpr. t. 500

[zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)].

46, 11. VII. 1950; 9.ISP (příhlásit)