JUDr. Antonín Polišenský

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLIŠENSKÝ Antonín, JUDr.

L

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., ověř., úsp. kom. (náhr.) a úst. práv.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. XII. 1951.

60, 19. XII. 1951; 7.

Jeho nástupce Engelbert Toman.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 141

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků).

18, 1. XII. 1948; 9.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 367

(zákon o akciových společnostech).

36, 17. XI. 1949; 26.

změna textu 28.

úst.-práv. výb. zpr. t. 399

(zákon o finančních prokuraturách).

38, 19. XII. 1949; 43.

úst.-práv. výb. zpr. t. 545

(zákon o pojistné smlouvě).

51, 21. XII. 1950; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 21.ISP (příhlásit)