Vincent Pokojný

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POKOJNÝ Vincent

SS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a úsp. kom. (náhr.)

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 24.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 38.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - církevní věci.

54, 21. III. 1951; 185.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 108.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 35.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 45.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 81.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 90.ISP (příhlásit)