Jan Plhal

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PLHAL Jan

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., úsp. kom. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 11. IX. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Josef Uher.ISP (příhlásit)