JUDr. Zdeňka Patschová

Narozena: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATSCHOVÁ Zdenka, JUDr.

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inic. a úst.-práv.

Zvolena zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

35, 14. X. 1949; 40.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 38

(zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče).

9, 19. VII. 1948; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 85

(zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů).

11, 21. VII. 1948; 44.

tisková oprava 44.

úst.-práv. výb. zpr. t. 139

(zákon o přísaze soudců).

18, 1. XII. 1948; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 187

(zákon o zlidovění soudnictví).

21, 22. XII. 1948; 5.

oprava tisk. chyb 27.

zahr. a úst.-práv. výb. zpr. t. 225

(Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. I. 1949).

26, 23. II. 1949; 26.

úst.-práv. výb. zpr. t. 382

(zákon o právu rodinném).

37, 7. XII. 1949; 4.

tisková oprava 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 582

(zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory).

56, 11. VI. 1951; 59.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 253.ISP (příhlásit)