Josef Orel

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OREL Josef

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. nahr.), zásob. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. XI. 1952.

68, 11. XII. 1952; 6.

Jeho nástupce František Dostál.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 146

(zákon o středí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 9.ISP (příhlásit)