Oldřich Opletal

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OPLETAL Oldřich

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Josefu Zuzaňákovi.

Slib vykonal 50, 20. XII. 1950; 21.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. rozp. a zahr.ISP (příhlásit)