Jan Mátl

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MÁTL Jan

ČS

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 246

(vl. nař. z 6. I. 1949, č. 16 Sb., kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu)

27, 23. III. 1949; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče (t. 38).

9, 19. VII. 1948; 16.

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

17, 27. X. 1948; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 43.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 13.

o zákonu o pracujícím dorostu (t. 492).

47, 12. VII. 1950; 46.

o zákonu o přebudování národního pojištění (t. 603).

60, 19. XII. 1951; 98.ISP (příhlásit)