Rudolf Martanovič

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARTANOVIČ Rudolf

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 137

(Úmluva o režimu plavby na Dunaji, podepsaná v Bělehradě 18. VIII. 1948).

19, 2. XII. 1948; 24.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 37.

o zákonu o finančním hospodaření národních výborů (t. 404), o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405) a o soustavné elektrisaci venkova (t. 401).

38, 19. XII. 1949; 29.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) hospodaření lidové správy.

54, 21. III. 1951; 174.ISP (příhlásit)