František Majtl

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAJTL František

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inkompat. (I. náhr.), řem. a obch. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 20. VIII. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Stanislav Chalánek.ISP (příhlásit)