Vincent Kútik

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÚTIK Vincent, Ing.

KSS

XXI. vol. kraj Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 237

(zákon o oceňování).

25, 22. II. 1949; 24.

bran. výb. zpr. t. 223 za V. Šalgoviče

(zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu).

25, 22. II. 1949; 36.

hosp. plán. výb. zpr. t. 751

(vlád. nař. ze 7. XII. 1953 č. 108 Sb., z 18. XII. 1953 č. 110 Sb. a z 22. XII. 1953 č. 113 Sb.)

83, 10. III. 1954; 130.

hosp. plán. výb. zpr. t. 778

(zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích).

85, 27. X. 1954; 7.

Žádost ve věcech imunity:

povereníctvo vnitra v Bratislavě

22, 5. I. 11949; 38.

žádost odvolánaISP (příhlásit)