JUDr. Vladimír Kučera

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Vladimír, JUDr.

L

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 100

(zákon o vojenské nemocenské péči).

14, 7. X. 1948; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 231

(zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí).

26, 23. II. 1949; 20.

úst.-práv. výb. zpr. t. 253

(zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory).

27, 23. III. 1949; 34.

úst.-práv. výb. zpr. t. 544

(zákon o dražbách mimo exekuci).

50, 20. XII. 1950; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 586

(zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky.)

56, 11. VII. 1951; 66.

úst.-práv. výb. zpr. t. 599

(zákon o státním notářství).

61, 20. XII. 1951; 154.

úst.-práv. výb. zpr. t. 733

(zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžních pohledávek).

80, 22. XII. 1953; 17.

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 28.ISP (příhlásit)