Adolf Kořínek

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOŘÍNEK Adolf

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupil po A. Zápotockém, který byl zvolen presidentem republiky.

Slib vykonal 77, 15. IX. 1953; 6.

Volba verifikována 80, 22. XII. 1953; 5.ISP (příhlásit)