František Koktán

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOKTÁN František

ČS

IV. vol. kraj - Praha-venkov.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 623

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952).

63, 28. III. 1952; 23.

soc.-pol. výb. zpr. t. 744

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954).

81, 20. I. 1954, 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústřední radě družstev (t. 83).

11, 21. VII. 1948; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 28.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda.

30, 15. VI. 1949; 10.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 28.

o zákonu o dobrovolných organisacích a shromážděních (t. 585).

57, 12. VII. 1951; 94.

o státním rozpočtu na rok 1952; (t. 619).

62, 27. III. 1952; 280

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 144.ISP (příhlásit)