Vladimír Knap

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNAP Vladimír

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Nastoupil na místo resign. Vlasty Horklové-Damkové.

Slib vykonal 37, 7. XII. 1949; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672).

69, 12. XII. 1952; 29.ISP (příhlásit)