Bedřich Klein

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLEIN Bedřich

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. VIII. 1950.

49, 25. X. 1950; 4.

Jeho nástupce MUDr Jaromír Dlouhý.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 11.

rozp. výb. zpr. t. 191

(zákon o organisaci státních lesů a statků).

21, 22. XII. 1948; 34.

rozp. výb. zpr. t. 403

(zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k někt. nemovitostem a movitostem).

38, 19. XII. 1949; 42.ISP (příhlásit)