JUDr. Václav Hulínský

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HULÍNSKÝ Václav, JUDr.

ČS

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 5LP a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 66

(zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva).

10, 20. VII. 1948; 57.

rozp výb. zpr. t. 142

(zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky).

18, 1. XII. 1948; 14.

rozp. výb. zpr. t. 183

(zákon o výkonu finanční správy národními výbory).

20, 21. XII. 1948; 32.

rozp. výb. zpr. t. 234

(zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků).

25, 22. II. 1949; 30.

hosp. výb. zpr. t. 313.

(zákon o přezkoušení některých energetických zařízení)

31, 15. VI. 1949; 17.

rozp. výb. zpr. t. 317

(zákon o Československé poště, národním podniku).

32, 16. VI. 1949; 13.

rozp. výb. zpr. t. 335

(zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport).

3, 14. VII. 1949; 10.

rozp. výb. zpr. t. 386

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani).

37, 7. XII. 1949; 32.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 498

zákon o financování národních a komunálních podniků).

48, 13. VII. 1950; 9.

rozp. výb. zpr. t. 557

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku).

50, 20. XII. 1950; 36.

rozp. výb. zpr. t. 691

(zákon o dani z příjmů obyvatelstva).

68, 11. XII. 1952; 29.

rozp. výb. zpr. t. 696

(zákon o živnostenské dani).

68, 11. XII. 1952; 29.

rozp. výb. zpr. t. 715

(celní zákon).

75, 24. IV. 1953; 45.

Řeč v rozpravě:

o finančních zákonech (t. 53, 62, 63, 64).

10, 20. VII. 1948; 26.

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 27.

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 10.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 13.

o zákonu o úpravě financování národních a komunálních podniků (t. 604).

60, 19. XII. 1951; 28.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 59.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 35.ISP (příhlásit)