Božena Holečková

Narozena: v roce 1909

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLEČKOVÁ Božena

KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. kult. a zahr.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 81 a 82

(zákon o státním divadle v Brně a zákon o státním divadle v Ostravě).

10, 20. VII. 1948; 46.

oprava tisk. chyby 49.

úst.-práv. a kult. výb. zpr. t. 400

(zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty).

38, 19. XII. 1949; 41.

kult. výb. zpr. t. 720

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích).

79, 16. IX. 1953; 8.



ISP (příhlásit)