Antonín Havlíček

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAVLÍČEK Antonín

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.) a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 8.

zeměd. a úst.-práv. vyb. zpr. t. 583

(zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy).

56, 11. VII. 1951; 64.ISP (příhlásit)