JUDr. Jaroslav Havelka

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAVELKA Jaroslav, JUDr.

SD - KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP, mandát. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Jmenován ministrem pracovních sil 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 355

(zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem).

35, 14. X. 1949; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

24, 2. II. 1949; 7.ISP (příhlásit)